KREBH
bureau voor goede ideeën op het gebied van onderwijs, kunst en cultuur
klinkt als: 'crap'; onzin, niet te serieus
C.R.A.P. term in webdesign (waar het ooit mee begon): Contrast, Repetition, Alignment, Proximity

 

 

 


Kennis
Relevantie
Eigen Wijs
Betrokken
Heleen van den Broek

Verlengde Oosterweg 34
9804 RE Noordhorn

T 0594 - 851949
M 06 - 25477510

 


dit ben ik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KREBH
Stelt zich tot doel om méér creativiteit te brengen in het onderwijs. Want in onze maatschappij is behoefte aan creatieve, innovatieve en ondernemende mensen. (Kunst-) projecten opzetten en uitvoeren, begeleiding van teams en/of leerkrachten; dat doet KREBH. Eieren leggen, uitbroeden en de jongen voeren.


leesdossier:
artikel Oedzge Atzema

slideshow:
Fons van den Berg

filmdossier:
Ted conversation, Ken Robinson

top

Kennis
In het onderwijs is kennisoverdracht een belangrijk doel. Zonder kennis geen kennismaatschappij. Maar welke kennis is voor welk kind belangrijk? De overheid heeft in de eindtermen vastgelegd wat een kind moet weten en kunnen in groep 8. Voor niet alle kinderen is dat haalbaar. En voor weer andere kinderen is het een makkie. Er is passend onderwijs nodig; voor ieder kind. Ik help kinderen met het vinden van de sleutel tot kennis en laat ze leren op de manier die voor hen het best is. Door te spelen, door erop uit te gaan, door interactie met anderen, door te leven!

top

Relevantie
Wanneer je bezig bent met iets wat voor jou belangrijk is, betekenis heeft, leer je beter. Ik besteed liever geen energie aan zaken waarvan ik het nut niet inzie. Herkenbaar? Voor kinderen werkt dat vaak hetzelfde. Ik maak ruimte voor eigen inbreng van kinderen, dat motiveert en stimuleert. Ik besteed aandacht aan wat voor hén belangrijk is. Zodat wat geleerd wordt direct toe te passen is. Dat maakt leren zinvol. Voor kinderen én leerkrachten.

top

Eigen Wijs
Kinderen hebben in hun jonge leven al een schat aan ervaringen opgedaan. Door nadoen en uitproberen leren kinderen lopen, praten, fietsen en nog veel meer. Kinderen kunnen zichzelf en elkaar enorm veel leren. Door kinderen zich hiervan bewust te maken en de eigen ervaringen als uitgangspunt te nemen voor verder onderzoek kan iedereen Eigen Wijs worden.

top

Betrokken
Voor mij is betrokkenheid een voorwaarde om lekker te kunnen werken, veel te leren en gelukkig te leven. Oprechte interesse in de ander maakt dat er wederkerigheid ontstaat en die uitwisseling kan heel verrijkend zijn. Voor kinderen is dat niet anders. In mijn werkvormen probeer ik daar ruimte voor te geven. Het sociaal emotionele aspect is bij alles wat ik doe enorm belangrijk.

top

Heleen van den Broek
Ik werk op het moment als cultuurcoach en coördinator muziek bij Kunstkade in Leeuwarden, na jaren als leerkracht gewerkt te hebben in het basisonderwijs. In 2013 ben ik les gaan geven als gitaar- en muziekdocent. Ik was o.a. als zzp'er werkzaam voor de Muziekschool Oost Groningen. In juni 2014 ben ik geslaagd voor de post HBO opleiding vakspecialisatie muziek aan het Prins Clausconservatorium in Groningen. In januari 2016 ben ik gestopt met alle zzp-werkzaamheden voor Krebh.

 

Inspiratiebronnen
Sinds mijn PABO opleiding, begin jaren '90, ben ik lid van de Freinetbeweging, een onderwijsvernieuwingsbeweging die de pedagogiek van Célestin Freinet promoot; veel ruimte en aandacht voor de eigen inbreng van ieder kind, maar ook voor het groepsproces; het leren van en met elkaar, midden in de maatschappij. Er zijn veel raakvlakken met Jenaplanonderwijs.

Ik ben in Reggio Emilia, Italië, geweest en daar heb ik kennis gemaakt met de pedagogiek van Loris Malaguzzi. Zijn visie op onderwijs aan jonge kinderen heeft me enorm geraakt en voelde als thuiskomen.


foto: A. Steegstra
top